Beşgöz – 200 yaşında!

İyülün 12-da Beşgözdä sade Petrileri kutlamadılar. Bu gün Beşgöz küüyün yaşayannarı nışannêêrlar küüyün kuruluşu gününü. Bu yıl Çadır dolaydakı Beşgöz 200 yaşını tamannadı! Bu dataya karşı hazırlandı eni bir monumentin açılışı. Monument koyuldu, küüyün kurucularını hem zaametçilerini unutmamaa deyni hem genç evlatları dooru terbiyetmää deyini. Beşgözün yaşayannarı, angıların büük zaameti üüretmektä, mediţinada hem başka iştä…

Ваша оценка: